ประวัติความเป็นมา

“บริษัท ชญานิน คอนซัลแทนต์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 จากประสบการณ์การตรวจรับรองระบบ ISO ให้กับหน่วยตรวจรับรองระบบ ISO ชั้นนำของเมืองไทย ทั้งในฐานะผู้ตรวจรับรองประจำหน่วยตรวจรับรองระบบ ISO และผู้ตรวจประเมินอิสระของหน่วยตรวจรับรองระบบ ISO ซึ่งผู้ก่อตั้งฯ พบว่า ระหว่างการตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบ ISO ต่างๆ ให้กับลูกค้านั้น ระบบ ISO ต่างๆของลูกค้าเหล่านั้น ยังมีจุดอ่อนอยู่มาก ตลอดจนการนำข้อกำหนดระบบ ISO ต่างๆไปประยุกต์ใช้งานยังมีประสิทธิผลตามความมุ่งหวังของระบบ ISO และผู้บริหารต้องการ จนบางครั้งผู้ตรวจประเมินไม่สามารถนำเสนอรายงานให้ระบบ ISO ของลูกค้าผ่านการรับรองระบบ ISO จากหน่วยตรวจรับรอง (Certified Body) ได้

บริษัท ชญานิน คอนซัลแทนต์ จำกัด ให้บริการเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำระบบ (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 13485, IATF 16949, C-TPAT, FSC COC, GMP เป็นต้น) ปรับปรุง พัฒนาระบบ ISO ต่างๆ และเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ รวมทั้ง การฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบ ISO ต่างๆ (ฝึกอบรมข้อกำหนดระบบ ISO, ฝึกอบรมการประเมินความเสี่ยงระบบ ISO, ฝึกอบรมการตรวจติดตามภายในระบบ ISO) และบริการปรับระบบ ISO ต่างๆให้ทันสมัยอยู่เสมอตามข้อกำหนดใหม่ที่ ISO ประกาศใช้ล่าสุด”

บริการของบริษัท

 • บริการที่ปรึกษาจัดทำระบบ ISO ต่างๆ
 • บริการฝึกอบรมข้อกำหนดระบบ ISO ต่างๆ
 • บริการตรวจระบบ ISO ต่างๆ
 • บริการอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ

พื้นที่ให้บริการ

ทั่วราชอาณาจักร

บริษัท ชญานิน คอนซัลแทนต์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ : บริการเป็นที่ปรึกษา และฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบ ISO ต่างๆ
ทะเบียนเลขที่ : 0195560000042
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่ : 0195560000042
ที่ตั้งจดทะเบียนเลขที่ : 6 หมู่ 1 ตำบลหนองหัวโพ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170
ที่ตั้งกรุงเทพฯเลขที่ : 223/32 หมู่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ธุรกิจทุกประเภท ทุกขนาด ทั้งผลิต บริการ ก่อสร้าง ตลอดจนตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่างๆ
 • โรงงานผลิตสินค้าทุกประเภท ทุกขนาด ตลอดจน SMEs
 • อื่น ๆ

ประสบการณ์การทำงานรวมมากกว่า 20 ปี

 • ปัจจุบัน: ที่ปรึกษาและวิทยากรฝึกอบรมระบบ ISO
 • ปัจจุบัน: ผู้ตรวจประเมินอิสระระบบ ISO
 • อดีต: ผู้ตรวจประเมินระบบ ISO ประจำ SGS
 • อดีต: ผู้ตรวจประเมินระบบ ISO ประจำ BSI
 • อดีต: ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพหลายองค์กร/QMR
 • อดีต: ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านสิ่งแวดล้อมหลายองค์กร/EMR
 • อดีต: ผู้จัดการฝ่ายรับรองคุณภาพหลายองค์กร/Quality Assurance Manager
 • อดีต: ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพหลายองค์กร/Quality Control Manager
 • อดีต: หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
 • อดีต: วิศวกรประจำแผนกเทคนิคการผลิต
ต้องการปรึกษาเราใช่หรือไม่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัท ชญานิน คอนซัลแทนต์ จำกัด
223/32 หมู่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 089 - 6655184
Line: 0896655184